Proportionally Wrenching Calligraphy

South Of The Border Down Mexico Way

mekanisk mod

Vad är mekanisk mod? Jo, det är en e-cigarett, fast utan elektronik. Det finns flera olika modeller. Att rökning är mycket skadligt är känt för alla idag och därför har man kommit långt i försöken att hitta ersättningar för cigaretter. En aspekt av rökbehovet är suget efter nikotin, men en annan är att man också har ett sug efter något att sysselsätta händerna med. Så produkter som simulerar en cigarett till formen är populära. Marknaden för alla dessa olika ersättningar för cigaretter är stor och växer ständigt.